Katana

Hakushu Seisho Katana (Alma) x Chouichi av Enerhaugen (Tico)

  • Hakushu Katana Usubeni
  • Hakushu Katana Akabeni
  • Hakushu Katana Nakabeni
  • Hakushu Katana Benitobi
  • Hakushu Katana Benikabana
  • Hakushu Katana Benihibata