Hokori

Hakushu Itazura Hokori (Swix) x Katai n’ Kobushi Happy Samurai (Manzo)

Født: 15.09.2018

  • Hakushu Hokori Tsubaki (Zelda)
  • Hakushu Hokori Kinmokusei (Yoshi)