Kyoudai

Hakushu Itazura Kyoudai (Kyo) x Katai n’ Kobushi Happy Samurai (Manzo)

Født: 08.09.2018

  • NJV-19 Hakushu Kyoudai Susanoo (Sàivu)
  • Hakushu Kyoudai Tsukuyomi (Akira)
    • Rød hannhund.
    • Kryptorkid
  • Hakushu Kyoudai Amaterasu (Yo-yo aka Jonathan)