Seisho

Honto-no Kiyomi (Kiyomi) x Mara-Shimas Kinkei Za Mirai (Mirai)

Født: 17.02.2017

  • Hakushu Seisho Katana (Alma)
    • HD: C, AD: A
  • Hakushu Seisho Shuriken (Rev)
  • Hakushu Seisho Naginata (Yogi)
  • Hakushu Seisho Shikoro (Alvin)
    • HD: C, AD: A
    • Kastrert pga gemytt.