Shitenno

Honto-no Kiyomi (Kiyomi) x Shinshuu Masaichi Og Tokura Ichikawa Kensha (Otto)

Født: 02.09.2013

 • Hakushu Shitenno Jikokuten (Kaizer)
  • HD: B, AD: A
 • Hakushu Shitenno Komokuten (Koyo)
  • Underbitt
 • N UCH NORDJV-14 Hakushu Shitenno Tamonten (Raiden)
  • HD: C, AD: A
  • Far til 1 kull hos kennel Lillekos.
 • NJV-14 Hakushu Shitenno Zochoten (Zoko)
  • HD: D, AD: A